Sağlıklı Spor

Fiziksel aktivite ve sağlıkla ilgili araştırmalar, 1950’li yıllara kadar uzanmasına rağmen, fiziksel aktivitenin sağlığa olan faydalarıyla ilgili bilimsel bulguların ortaya çıkışı 1980 ve 1990’lı yıllarda gerçekleşti. Sağlıklı bir yaşam biçiminin parçası olarak sağlıklı spor ve fiziksel aktivitenin olumlu etkileri üzerine çok miktarda bilimsel kanıt var. Düzenli fiziksel faaliyetle uğraşmanın olumlu ve doğrudan etkileri özellikle kardiyovasküler hastalık, diyabet, kanser, hipertansiyon, obezite, depresyon ve osteoporoz gibi çeşitli kronik hastalıkların önlenmesinde fayda sağlamaktadır.

Fiziksel aktivite ve psikososyal sağlık

Dünya Sağlık Örgütü, herhangi bir sağlık servisini ziyaret eden dört hastadan en az birinin zihinsel, nörolojik veya davranışsal bozukluğa sahip olduğunu ancak bu hastalıkların çoğuna ne teşhis konulabildiğini ve ne de tedavi uygulanabildiğini gördüler. Birtakım çalışmalar, egzersizin bazı psikolojik rahatsızlıkların tedavisinde terapötik bir rol oynayabileceğini göstermiştir.

Araştırmalar aynı zamanda egzersizin depresyon üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu göstermektedir. Fiziksel aktiviteler, kendine özgüven de dahil olmak üzere fiziksel olarak kendini algılama, benlik saygısının geliştirilmesiyle ilişkilendirilmiştir. Fiziksel aktivitenin sağlığa faydaları ile ilgili kanıtlar çoğunlukla fizyolojik, bilişsel ve duyusal yararlar gibi kişisel faktörlere odaklanır.

Sağlıklı yaşam tarzının bir parçası olarak spor ve fiziksel aktivite

Çeşitli nüfustaki spor ve fiziksel aktivitenin sağlık üzerindeki etkisini etkileyen bir dizi faktör vardır. Spor ve fiziksel aktivitenin kendisi bireye doğrudan fayda sağlamayabilir, ancak diğer faktörlerle birlikte sağlıklı yaşam biçimlerini geliştirebilir. Ortam değişiklikleri kalıtım ve ek olarak çevresel etkilerin de kişi üzerinde önemli bir etkisi olabildiğine dair kanıtlar vardır. Ağır koşullar altında yapılan egzersizler sağlığı olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Sağlık üzerinde belirleyici olabilecek olguları beslenme yoğunluğu ve fiziksel aktivitenin türü, uygun ayakkabı ve giysiler, iklim, stres düzeyleri ve uyku düzenini kapsar.

Related posts

One Thought to “Sağlıklı Spor”

  1. sağlıklı ve kontrollü sporun tüm yaşam boyunca vücudu zorlamadan yapılması gerektiğini düşünüyorum. uzun ve yorucu tempolardan kaçınılması gerekir

Leave a Comment